Objekti

Sportska dvorana

sportska_dvorana

 

Objekat univerzalne sportske dvorane postavljen je uz severni deo postojeće hale. U ovom objektu se nalazi velika dvorana i trim kabinet sa potribinskim prostorom sa oko 2000 sedišta, teretana i igrališta za decu.

Univerzalnoj dvorani sa severoistočne strane gravitira kompleks terena za male sportove, kao i dva stadiona od kojih jedan ima atletsku stazu.
Uz sve ovo sagrađen je tribinski i potribinski prostor sa svlačionicama, kupatilima, kancelarijama i velikim magacinom.