Ценовник

Базени - појединачно 
Улазница за деца150,00
Улазница за одрасле200,00
Базен-зимска месечна карта за рехабилитацију (уз извештај лекара специјалисте)1.000,00
Базен зимсака месечна1.500,00
Сауна појединачна200,00
Аквабик месечно1.000,00