Cenovnik

Sauna 
Mesečno korišćenje saune2.500,00
Korišćenje saune300,00
Letnja sezonska karta '134.500,00
Škola plivača osnovne i srednje škole100,00