Ценовник

Сауна 
Месечно коришћење сауне2.500,00
Коришћење сауне300,00
Летња сезонска карта '134.500,00
Школа пливача основне и средње школе100,00