Cenovnik

Omladinsko naselje 
Prenoćište1.000,00
Prenoćište kamp800,00
Doručak209,00
Ručak418,00
Večera363,00
Vanpansionske usluge1000,00
Dnevni boravak600,00
Boravišna taksa50,00
Boravišna taksa do 15 godina25,00
Poludnevnizakup restorana15.000,00
Celodnevni zakup restorana25.000,00
Prenoćište 1/1 studio1.250,00