Маркетинг

Спортски центар „Језеро“ нуди следеће огласне и додатне услуге:Ценовник 
Закуп рекламног простора на зиду хале 1м2 за 1 годину18.000,00