Uprava

• direktor
Slobodan Marinkov
telefoni: 0230-401-010, 064-896-8201
• zamenik direktora
Ziramov Dragan
telefoni: 0230-422-211 lok. 104, 064-896-8217
• rukovodilac finansijske službe
Šamu Bela
telefoni: 0230-424-200 lok. 107, 064-896-8206
• rukovodilac investicionog i tehničkog održavanja
Popov Zoran
telefoni: 0230-424-200, lok.103, 064-896-8203
e-mail: tehnickasluzba.jezero@kikinda.org.rs
• rukovodilac sporta i rekreacije
Pecarski Dragan
telefoni: 0230-422-211, lok.104, 064-896-8221
• recepcija hostela
Oster Svetlana
telefoni: 0230-422-448 lok. 107, 064-896-8215