Управа

• директор
Слободан Маринков
телефони: 0230-401-010, 064-896-8201
• заменик директора
Зирамов Драган
телефони: 0230-422-211 лок. 104, 064-896-8217
• руководилац финансијске службе
Шаму Бела
телефони: 0230-424-200 лок. 107, 064-896-8206
• руководилац инвестиционог и техничког одржавања
Попов Зоран
телефони: 0230-424-200, лок.103, 064-896-8203
e-mail: tehnickasluzba.jezero@kikinda.org.rs
• руководилац спорта и рекреације
Пецарски Драган
телефони: 0230-422-211, лок.104, 064-896-8221
• рецепција хостела
Остер Светлана
телефони: 0230-422-448 лок. 107, 064-896-8215